نكات مهم در فروش
 
Home
ارتباط با ما
مدیریت پروژه
طرح هاي تجاري
دوره هاي آموزشي
مشاوره پايان نامه
مقاله
سرگرمي
لينك همكاران

 

نكات مهم در فروش
 

1.       به مشتريان بالقوه هميشه با اين ديد نزديك شويد كه به آنها خواهيد فروخت.

2.      هميشه به توصيه ديگران درباره سر و وضع و نحوه حضورتان گوش كنيد.

3.     اگر مي خواهيد ديگران به حرفتان اعتقاد پيدا كنند اعتماد به نفس داشته باشيد.

4.     سخنان خود را ضبط و اشكالات آن را برطرف كنيد.

5.     مطالب  و مهارتهايي را كه فرا مي گيرد مرتبا مرور  و تمرين كنيد.

6.      نياز واقعي مشتري را سريعا شناسايي كنيد و آن را برآورده سازيد.

7.     به مشتري به چشم يك دوست نگاه كنيد نه به چشم دشمن

8.     ممكن است چيزهايي كه براي مشتري اولويت دارد با آنچه شما انتظار داشتيد تفاوت داشته باشد.

9.      هرگاه به مشتري قولي داديد به آن عمل كنيد.

10.   با هدفمند كردن و برنامه ريزي كردن در وقت و نيروي خود صرفه جويي كنيد.

11.   به مشتريان جديد و فعلي به يك ميزان توجه كنيد.

12.  پي گيري را در دستور كار خود قرار دهيد.

13. عادت داشته باشيد كه پس از هر فروش به مشتري خود زنگ زده و ببينيد كه آيا رضايت او جلب شده است.

14.  لحظه اي تامل كنيد  و از ديد مشتري نگاه كنيد كه شركت شما چگونه تماس هاي تلفني را پاسخ مي دهد.

15.  براي ترغيب مشتري به خريد مزاياي رايگان و ديگر مزاياي محصولاتتان را به وي گوشزد كنيد.

16.  به مشتريان اطلاعاتي را بدهيد كه واقعا نياز دارند.

17.  قبل از آنكه به مشتري قولي بدهيد مطمئن شويد كه شركت قادر به انجام قول هاي شما مي باشد.

18. تا آنجا كه ممكن است كوتاه صحبت كنيد. فقط به موضوع اصلي بپردازيد و پاياني مثبت داشته باشيد.

19.  تجزيه و تحليل كنيد كه اگر به جاي طرف مقابل بوديد چه كار مي كرديد.

20.  از رفتار مخالفت آميز و ستيزه جويانه اجتناب كنيد و با مشتري همفكري كنيد.

21.  هرگز از رقباي خود انتقاد نكنيد بلكه سعي كنيد عملكردي بهتر از آنها داشته باشيد.

22. سعي كنيد هميشه جو مذاكرات را دوستانه نگه داريد.

23.مشكلاتي را كه نمي توانيد حل كنيد سريعا با مدير خود در ميان بگذاريد.

24. فارغ از نتيجه اي كه به دست مي آوريد از مشتري به گرمي تشكر كنيد

25.  انتقادهاي جدي مشتري را مد نظر قرار داده و از شكست درس بگيريد.ميز


منبع: مركز تخصصي مشاوره مديريت
 

 

Home | نه روش متفاوت افراد موفق | تكنيكهاي سخنراني در جمع | استرس در كاركنان | هوش هيجاني | رفتار شهروندي سازماني | آداب مذاكره حضوري | تبليغات دهان به دهان | بازاريابي ضربتي | نكات مهم در فروش | اهميت توجه به كاركنان | سازمان با آستانه تحمل صفر | سازمان يادگيرنده | چگونگي هدايت كاركنان | اهميت تصميم گيري براي مديران | ويژگيهاي برندگان | تكنيك هاي مديريت زمان